dijous, 2 de març de 2017


Celebració del Dia Internacional de la Infància

El 20 de novembre es celebra el Dia Internacional de la Infància, un dia dedicat a tots els nens i nenes d’arreu del món, per celebrar l’aprovació i convenció dels drets de l’infant i donar a conèixer els seus drets.
Han passat 57 anys des d’aquell 20 de novembre de 1959 quan l’Assemblea General de la ONU va aprovar la Declaració dels Drets dels Nens, 30 anys més tard, al 1989 es va celebrar la Convenció dels Drets del Nens, on els drets passaven a ser d’obligatori compliment per tots els països signants.

Actualment hi ha dos països que no han ratificat la Convenció: Sudan del Sud i Estats Units per diferents raons. La República de Sudan del Sud és un estat sobirà de recent creació i encara no ha abordat la ratificació de la convenció. L’últim en ratificar va ser Somàlia, en un principi no ho va fer, degut a que no disposava d’un govern reconegut, però finalment ho va ratificar al 2015. I EE.UU. han mostrat intenció de ratificar la Convenció però de moment no ho han fet.
Tot i això, ens trobem països com Mali, Nigèria i Iemen, entre d’altres, on tot i que ratifiquen la Convenció, cada dia es produeixen nombroses violacions dels drets dels infants en els àmbits de la salut, l’educació, la protecció, etc.

Però, també cal recordar que hem de continuar treballant pels drets dels infants, a prop nostre. Tant a Catalunya, com a la resta d’Espanya existeixen desavantatges socials. Tanmateix volem subratllar, l'assetjament escolar que atempta contra la dignitat de l’infant i els seus drets fonamentals, la seva llibertat personal, la seva integritat física, psicològica i moral, la seva intimitat, i el seu honor.
Per tot això, un any més, el passat 16 de novembre vam celebrar el Dia Internacional de la Infància amb nens i nenes de diverses escoles de Cornellà. Un acte a la plaça Sant Ildefons, on les escoles van fer el taller “Aixequem les mans”, on els nens i nenes posaven les seves mans i les dibuixaven, i escrivien dins un dret escollit per ells. Després es va fer una xocolatada amb melindros, per tots els alumnes. I tot seguir es va donar pas a les actuacions de les diferents escoles. Per finalitzar, els nens i nenes del Consell d’Infants van llegir un manifest entorn a tres drets que ells creuen que necessiten més suport: El Dret a un Nom, quan naixem tenim dret a ser inscrits a un registre i a rebre un nom, una nacionalitat i una identitat; el Dret a la Intimitat, tots els infants tenen el dret a la intimitat personal, i per tant, ningú no pot llegir les seves cartes o el seu diari sense el seu consentiment; i el Dret a la Expressió, a expressar lliurament allò que pensen i senten, sempre que no vagi en contra dels drets d’altres persones.  Tanmateix, per commemorar el 20N, durant el cap de setmana del 18 al 20 de novembre la Torre de la Miranda es va il·luminar de color blau en representació als Drets de la infància.
A més a més, vam participar a la jornada organitzada per UNICEF “Inversió en Infància”, el 10 de novembre al Palau Macaya de Barcelona, una representació del Consell d’Infants de Cornellà. I el 19 de novembre es va participar en l’aniversari de l’aliança FCB-Unicef. (Podeu trobar el vídeos aquí: https://box.unicef.es/inversio/videos/)


Per concloure, citar un fragment del Pla d’Acció de la Cimera Mundial a favor de l’infància, del 30 de setembre de 1990: "No hi ha causa que mereixi més alta prioritat que la protecció i el desenvolupament de l'infant, de qui depenen la supervivència, l'estabilitat i el progrés de totes les nacions i, de fet, de la civilització humana".

dijous, 15 de setembre de 2016

EL VALOR DE LA RESPONSABILITAT EN LA FAMÍLIALa responsabilitat és la capacitat que tenen els nostres fills/es per dur a terme els compromisos adquirits i assumir els resultats de les seves accions. Ser responsable exigeix comprometre's, és a dir, decidir el que s'ha de fer i actuar en conseqüència. La responsabilitat és imprescindible per a ser persones autònomes. Es tracta d'aconseguir que els nostres fills/es sàpiguen què han de fer i com ho han de fer, a casa, a l'escola, amb els amics, i que ho duguin a terme.
En la nostra societat s'ha estès la idea que per tal que els nens siguin feliços se'ls ha d'evitar dificultats i contrarietats i així, sense voler, se'ls sobreprotegeix. Aquesta actuació impedeix o dificulta el procés d'adquisició de responsabilitats i de maduresa personal tan importants per a la seva formació.
Dins de l'àmbit familiar, és bo que els  fills/es participin en les feines de casa com una responsabilitat compartida, és a dir, sabent i comprenent que la feina de casa és cosa de tots els membres de la família. La confiança que se’ls demostra envers les activitats encomanades, els farà sentir més responsables i farà que es sentin integrants actius de la família.

A casa hem de crear un clima càlid i d’acceptació per poder transmetre  el valor de la responsabilitat amb èxit. La família que demostra afecte i confiança cap al seu fill/a es guanya el seu respecte i  admiració i podrà transmetre amb més facilitat el sentit de la responsabilitat .

divendres, 15 de juliol de 2016

El valor de l'esforç

EL VALOR DE L’ ESFORÇ

L’esforç, com qualsevol altre valor, és un dels objectius que la família i tots aquells que estan al voltant de l ‘infant han de promoure, estimular i consolidar. L’esforç es pot definir com la voluntat o les ganes per aconseguir un fi que es persegueix malgrat les dificultats que es troben en el camí. És un concepte oposat a la resignació.
  L’esforç  és un dels valors que s’integren en el referent educatiu dels nostres fills/es . És fonamental que el nostre fill / filla aprengui a esforçar-se per aconseguir objectius.
Una actitud de tolerància respecte al nostre fill/a és que es pugui  sentir recolzat i valorat pel que fa i no pel que no fa. Això sí que l’estimularà i potser aconseguirem moure el seu llindar d’esforç .
Per què promoure el valor de l’esforç? Permet millorar les capacitats, recursos i estratègies dels nostres fills/es i  un conjunt d’aspectes com són els processos d’autoconfiança i autoestima; permet el desenvolupament dels aspectes de motivació; millora la vinculació entre pares i fills i incrementen els sentiments de cohesió.
Quan inculquem el valor de l'esforç als nostres infants estem també transmetent altres valors molt importants de la seva formació com a persones. Aquests valors són la disciplina, la col·laboració, la perseverança, el control i la fortalesa.
Comunicar als nostres fills que han d'esforçar-se i ser constants per obtenir els seus desitjos és una cosa que s'ha de transmetre. Cal tenir en compte que el nen i nena que aprèn des de petit a lluitar pel que creu quan arribi a l'edat adulta podrà valer-se millor per si mateix en les situacions adverses i tindrà una millor actitud davant els entorns dificultosos.divendres, 13 de maig de 2016

La Família com a valor

LA FAMÍLIA COM A VALOR
Les Nacions Unides van promoure a nivell mundial la celebració  el 15 de maig  com el DIA INTERNACIONAL DE LES FAMÍLIES.
A  Cornellà ho celebrem aquest any el diumenge dia 22 de maig al Parc de Can Mercader  d’ 11:30 a 13:30 hores.
Els valors de família s'han de fomentar per a la conservació d'una societat amb principis que serveixin de base per al bon desenvolupament de la mateixa. Hem de formar veritables llars que fomentin en els seus membres el respecte, la tolerància, el diàleg, ... en fi tot un cúmul de valors positius que formin autèntiques persones integrants  en la societat per al benestar de la mateixa.
La família pot basar-se en la comunicació, en el suport i en l’afecte; però també en la supervisió i l’acompanyament. L’autoritat, el control i  seguiment dels fills/es no és un fi en sí mateix, sinó que ha de ser el camí per a la transmissió d’uns valors, perquè vagin assolint una autonomia progressiva i per crear un entorn estructurat que proporcioni model, guia i supervisió.  Observem, per tant, que actualment s’estan donant uns posicionaments socials que busquen la coeducació,el civisme, una distribució coresponsable de tots els membres de la família i una major implicació dels fills/es en les dinàmiques familiars .
La celebració d’ aquest dia ens ajuda a donar a les famílies de Cornellà  una bona oportunitat per fer present a la societat els temes i les qüestions que preocupen i interessen a les famílies i, també, és un bon moment per sensibilitzar i conscienciar la població sobre els nous reptes i les dificultats que actualment cal abordar dins de l'àmbit d'aquesta institució com a element estructurador de solidaritat.


divendres, 29 de gener de 2016

Dia Escolar de la No Violència i la Pau30 de gener -Dia Escolar de la No Violència i la Pau.

Aquest dia es commemora la mort de Mahatma Gandhi l’any 1948, i per una altra banda la celebració del Dia Internacional de la Pau ens ofereix, un marc per aprofundir en el debat i la reflexió sobre el món en què vivim.
La família educa, constantment va donant pautes amb el model que transmet en el dia a dia, sobretot a través d’emocions i afrontant “els problemes” amb diàleg i comprensió. La relació entre família i escola és bàsica per anar teixint valors comuns, tenint la visió de cada espai on els infants viuen i conviuen entre ells i amb els adults.
Amb les activitats que es realitzin durant la jornada es pretén desenvolupar la Cultura de la Pau,que ajudi als infants a observar críticament la realitat dels conflictes armats, de la violència i a saber actuar en conseqüència. En aquest sentit, la pau ens ha de servir per conscienciar els nostres infants i millorar d’aquesta manera la societat que vivim. Podem construir un món sense guerres, un món educat per afrontar els conflictes de manera pacífica i dialogant, és a dir , expressant les opinions de forma tranquil·la, clara i ordenada.

Igualment des del  Consell d’infants , òrgan de participació infantil per reflexionar, dialogar i fer propostes de millora de la ciutat, es posa en comú una reflexió sobre els conflictes i les diverses formes i expressions de la violència, així com el paper que juga la ciutadania i els infants en particular en les estratègies de canvi i transformació. I així, conduït  per els mateixos nens /es del Consell d’infants es realitzarà uns tallers d‘elaboració  de xapes i punts de llibre a les biblioteques de la ciutat amb el lema de la Pau , complementant els murals i pancartes a favor de la Pau que  ja s’han treballat .

dimarts, 22 de desembre de 2015

JOC I JOGUINES

El joc ocupa un lloc molt important en el desenvolupament de la personalitat del nen. Per tant, és necessari dedicar una bona part del temps a aquesta activitat.
D'altra banda, les joguines són de vegades un complement dels jocs i haurien de ser, en general, uns objectes que permetessin a l’infant  recrear el seu món, desenvolupar la seva fantasia, activar la seva intel·ligència i ajudar-lo a aprendre uns comportaments socials.
A través del joc i les joguines, els infants expressen, emocions i sentiments; a més, contribueixen al desenvolupament físic, mental i social. Són una manera de descobrir el món que els envolta i són una forma d’expressió i de comunicació. Són les eines amb les quals els nens/es exploren, descobreixen i adquireixen comportaments i actituds socials i relacionals que acabaran sent part del seu bagatge com a persones. Per tot això, hauríem de ser conscients del paper tan important que juguen les joguines i els jocs en el desenvolupament dels infants.

UN BON REGAL ÉS AQUELL QUE...     
No fa diferències entre nenes i nens.                                                                            Permet gaudir, divertir-se i aprendre.                                                                          Ajuda a promoure les capacitats i habilitats personals dels infants i el seu desenvolupament futur.                                                                                                Afavoreix la cooperació en lloc de la rivalitat.                                                            Fa feliç qualsevol infant, sense tenir-ne en compte el sexe, l’edat i la raça.                    Estimula la curiositat, la imaginació i la creativitat.
L'educació a través del joc mai és neutre. Mares i pares som models de transmissió de valors. Hem de fer que els nostres fills i filles se sentin lliures i no limitats per allò que tradicionalment s'ha assignat a dones i homes. Les joguines no són sexistes per si mateixes, però el missatge que es pot transmetre quan les regalem, sí.
La participació dels pares i mares és imprescindible en el joc de la quitxalla. És una de les maneres que tenim els pares i mares de connectar-nos i de conèixer el món dels infants. 

dimecres, 25 de novembre de 2015

Celebració del Dia Internacional de la Infància


El passat 20 de Novembre vam celebrar a la plaça Sant Ildefons el Dia Internacional de la Infància.  Aquest any ens vam reunir a prop de 350 nens/es  del cicle superior de primària amb moltes ganes de participar i mostrar-nos  com havien treballat els drets dels infants des de les seves escoles.
De bon matí , per combatre el fred i començar amb força, van gaudir d’una xocolatada calenta. Seguidament, el grup d’animació Més Tumacat  escalfava els ànims i ens feia moure amb el seu espectacle.  
I era el torn de les escoles participants, que van exposar , de manera particular i des de la seva visió de nens/es , tota la feina preparada a l’aula. Intervencions on  es presentaven petites obres de teatre, balls a ritme de swing i rap, rodolins, pancartes i murals al voltant de la  temàtica de la Pau i els Drets de la Infància.
A continuació, van pujar a l’escenari una representació del Consell d’Infants amb pancartes i globus, com una autèntica manifestació, amb missatges i consignes  triats  per ells mateixos. Després d’una lectura dels drets escollits enguany i les accions que es portaran a terme a la ciutat – pintura-tapís Why? de Carme Solé penjat al balcó de l’Ajuntament i que ara rotarà per escoles, i la il·luminació de la Torre de la Miranda-, van intercanviar els globus amb consignes per la Pau i els Drets de la Infància.
Finalment, i com a cloenda de la jornada, la gresca i les corredisses van omplir la plaça sota un bany de papers de colors .